Eigenschappen en testmethoden

Wij produceren comfortschuimen met uiteenlopende eigenschappen, in vele densiteiten en hardheden. Belangrijk is dat de specificaties van het schuim goed aansluiten bij de toepassing die u voor ogen heeft. Aan de hand van ISO genormeerde meet- en testmethoden zijn de fysische eigenschappen van polyurethaanschuim overzichtelijk te definiëren. In ons eigen testlab worden monsters van de diverse productieruns aan een aantal fysische testen onderworpen. Daardoor kan AVEK waarborgen dat het geproduceerde polyether- en koudschuim voldoet aan de vooraf gestelde eisen en normen.
Wij hebben de belangrijkste eigenschappen voor u op een rij gezet:

DICHTHEID (SG) / ISO 845

Hieronder wordt verstaan de hoeveelheid massa uitgedrukt in kilo’s per kubieke meter. AVEK produceert schuim in dichtheden variërend van bruto 23 kg/m3 tot 50 kg/m3. Dichtheid is met name bepalend voor de duurzaamheid van het schuim. Hoe hoger de dichtheid, des te langer de verwachtte levensduur.

ISO 845

ISO 2439

HARDHEID / ISO 2439

Hardheid (ILD) wordt gemeten volgens testmethode ISO 2439, en is een maatstaf voor de benodigde kracht die nodig is om het schuim in te drukken. Hardheid wordt gemeten in Newton. De meest gehanteerde maatstaf voor hardheid is de kracht die nodig is om het schuim gedurende 30 seconden met 40% in te drukken. Bij toepassingen in een zitmeubel wordt een hogere hardheid gevraagd dan bijvoorbeeld in een matras.

STRAMHEID / ISO 3386

Stramheid (CLD) is een eigenschap die verwant is aan hardheid. Er wordt getest met kleinere testblokjes (10x10x5 cm) die voor 40% worden ingedrukt. De hiervoor benodigde kracht wordt afgelezen zodra de 40% indrukking is bereikt. Stramheid wordt gemeten in kPa (=aantal Newton/m2).

ISO 3386

ISO 1798

REK BIJ BREUK EN TREKSTERKTE / ISO 1798

Rek bij breuk en treksterkte zijn gerelateerde begrippen. Via een stans worden speciaal gevormde monsters gemaakt. Het percentage rek dat wordt gemeten voordat het monster scheurt, is de maatstaf voor ‘rek bij breuk’. De benodigde kracht hiervoor wordt treksterkte genoemd (in kPa). Afhankelijk van uw toepassing, kan een hoge sterkte een relevante eigenschap zijn.

ELASTICITEIT / ISO 8307

Deze producteigenschap wordt gemeten door een kogel vanaf een bepaalde hoogte op een schuimblokje te laten stuiten. De mate waarin het kogeltje terugstuit ten opzichte van de oorspronkelijke valhoogte is de ‘rebound’ factor, en geeft een indicatie voor de veerkrachtigheid.

ISO 8307

ISO 1856

BLIJVENDE VORMVERANDERING / ISO 1856

Bij deze testmethode worden schuimmonsters gedurende een periode van 22 uur bij een temperatuur van 70° Celsius voor 50% ingedrukt. Na deze periode krijgen de monsters 30 minuten hersteltijd. Vervolgens wordt gemeten wat de afname in hoogte is in procenten.

DYNAMISCHE VERMOEIING / ISO 3385

Van de te testen proefblokken wordt allereerst de hardheid gemeten. Dezelfde proefblokken worden vervolgens door een stempel 80.000 maal tot 50% ingedrukt. Na een rustperiode van 30 minuten wordt opnieuw de hardheid gemeten. Het percentage teruggang in hardheid is de maatstaf voor vermoeiing.

ISO 3385

Producers of flexible foam since 1965

Meer informatie?
Neem contact met ons op!